Villa Sorrento Restaurant

1149 Lakeshore Rd E

(905) 274-4602